Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne fortæller dig om de essentielle dele af vores forretning såsom vores tavshedspligt og dine rettigheder.
Sidst opdateret 29.01.2022

Handelsbetingelser for Skatteguiden ApS

Gældende fra 29. januar 2022

1 INTRODUKTION

1.1 Skatteguiden ApS er en dansk virksomhed, der gennem anvendelse af teknologi, kan tilbyde skatterådgivning til ALLE danskere, herunder dem der i dag ikke har adgang til en personlig revisor.
Det er vores mission at gøre danskerne klogere på deres skat på en nem, tilgængelig og gennemsigtig måde. Vi har stor respekt for den tillid vores kunder viser os, for forhold vedrørende SKAT er typisk noget, hvor de fleste føler sig en anelse usikre. Vi står altid til rådighed for hjælp og spørgsmål. I kraft af vores services, behandler vi også mange oplysninger der er private, og som man skal værne om. Derfor har vi også gjort os ekstra umage for at sikre, at vi passer på og beskytter den data der bliver os betroet. Du kan læse meget mere om hvordan vi håndtere persondata i punkt 7 og i vores persondatapolitik.

1.2 Skatteguiden er autoriseret af SKAT til at modtage adgang til dine oplysninger, samt til at indberette på vegne af dig i din skattemappe hos SKAT. Vi kan selvfølgelig ikke få adgang til dine oplysninger uden dit samtykke, hvorfor du til enhver tid har kontrol over hvornår vi får adgang, ligesom du også altid kan fjerne vores adgang. Adgangen opnås gennem SKATs egen API (Application Programming Interface) samt via SKATs eget indtastningssystem, Tast Selv. Vi står altid til rådighed, hvis du har brug for mere information om dette.

1.3 Disse handelsbetingelser gælder for bestilling, køb, modtagelse og brug af Skatteguidens tjenester på Skatteguidens app, herefter kaldet ”Appen”, der kan downloades fra Apples App Store eller Google Play Store.

1.4 Det er kun muligt at tilmelde sig gennem Appen. Når du opretter dig som bruger, skal du godkende disse handelsbetingelser og give samtykke til behandling af personoplysninger, som beskrevet yderligere i vores persondatapolitik. Hvis ikke du ønsker dette, kan vi desværre ikke tilbyde dig vores services. Langt de fleste af vores produkter og services kan vi desuden kun levere til dig, såfremt du giver os adgang til dine skatteoplysninger.

1.5 I takt med udviklingen af vores virksomhed, kan vores handelsbetingelser og persondatapolitik ændre sig. Ændringer vil typisk ske uden varsel, men du vil altid få besked om eventuelle ændringer, når du logger ind i Appen. Hvis der er tale om ændring af priser eller andre forhold, der ændrer den service du ønsker fra os, vil vi selvfølgelig sende dig en besked med information, og dine muligheder i relation til ændringen. Vi vil altid varsle større ændringer, så du har mulighed for at reagere.<br>

2. PRODUKTER OG SERVICES

2.1 Skatteguiden udvikler løbende nye produkter og services. På nuværende tidspunkt er vores services gratis, men vi vil på sigt ændre strukturen mod en abonnementsbaseret model. Vi oplyser dig naturligvis, når dette bliver implementeret, og du vil aldrig betale for noget, før du selv har foretaget en bestilling af et specifikt abonnement. Alle priser vil være oplyst i Danske Kroner (DKK) og inklusive moms.

A) Glemte Fradrag

”Glemte Fradrag” er et produkt der består af en service, hvor Skatteguiden gennemgår dine afsluttede skatteår, med henblik på at vurdere, hvorvidt du har krav på glemte eller yderligere fradrag fra tidligere skatteår. Produktet er en gratis service til dig. Det koster dig derfor ikke noget at anvende servicen ”Glemte Fradrag”, uanset om vi finder Glemte Fradrag eller ej. Såfremt vi, baseret på dine oplysninger og dine svar på spørgsmål i Appen, beregner, at du har fradrag til gode, så indberetter vi dette til SKAT for dig, når du giver samtykke til dette. Vi håndterer derefter al eventuel kommunikation med SKAT om de indberettede skattefradrag. Services gennemføres alene for de skatteår, som er afsluttet på tidspunktet for din bestilling af vores service, og hvor du som kunde altid, i henhold til de til enhver tid gældende skatteregler, har mulighed for at rette i din årsopgørelse. På sigt vil du også løbende kunne indberette dine fradrag i det indeværende skatteår således, at dine fradrag hele tiden er opdaterede.

B) SU Tracker

Vores “SU Tracker” kan hjælpe dig med at beregne dit årsfribeløb og din egenindkomst. Alle tal i SU-trackeren er estimater, og servicen er derfor ikke en juridisk vejledning.

Data og beregninger er baseret på oplysninger i eIndkomst hos SKAT samt fribeløbsgrænser fra SU Styrelsen (jf. deres hjemmeside). Derudover er dit indkomstloft/årsfribeløb baseret på dine inputs til vores spørgeskema. Det er derfor yderst vigtigt, at du taster korrekte informationer, da estimatet ellers vil være forkert.

Der er visse områder, som vi desværre på nuværende tidspunkt ikke kan inkludere i beregningerne, da informationen enten ikke er tilgængelig eller vores beregninger ikke er udvidet til at håndtere disse. Vi arbejder løbende på at udvide vores beregninger, således vi kan håndtere disse. Vi melder løbende ud herom.

Se eksempler på områder, som vi ikke kan tage højde for på nuværende tidspunkt;

• Eventuel ægtefælle rabat ved fri telefon

• Hvis du modtager legater kan du muligvis få et forhøjet fribeløb, som ikke er tilgængeligt for os

• Det er kun visse former for kapitalindtægter, vi kan inkludere i vores beregning

• Vi kan ikke medregne eventuel aktieindkomst, der er skal inkluderes i definitionen af egenindkomst (Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.)

• Vi kan ikke medregne eventuelle overskud fra din egen virksomhed (dette skal du selv inkludere i din egenindkomst)

• Kapitalindtægter der først registreres hos SKAT året efter kan vi ikke medtage i dit nuværende år (husk selv at tage højde for dette i din egenindkomst)

• Hvis du har modtaget SU, du ikke har været berettiget til, kan vi ikke tage højde for eventuelle tilbagebetaling af disse rater, da vi ikke har indsigt heri

• Hvis du har været i udlandet en del af året kan der være indtægter, vi ikke kan inkludere i din egenindkomst

• Bagatelgrænser ved personalegoder

• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke automatisk inkludere et forhøjet fribeløb i forbindelse med deltagelse i COVID-19 beredskabet

• Vi kan ikke beregne dit årsfribeløb, hvis du er startet på din uddannelse før 1. juli 2014

• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke inkludere evt. forhøjet fribeløb i forbindelse med ph.d.-studier

• Hvis du har indtægter, der ikke fremgår af eIndkomst (eksempelvis indkomst fra privat dagpleje), så kan vi ikke inkludere disse

C) Følg min Skat

Med vores service “Følg min Skat” kan du følge dine skattekroner ud i samfundet. De bliver fordelt på 10 funktionelle grupper; herunder ”Uddannelse”, ”Sundhedsvæsen” med flere. De 10 funktionelle grupper er igen inddelt i 3-6 funktionelle undergrupper; herunder fx ”Hospitaler” og ”Praktiserende læger” for ”Sundhedsvæsen”.

Vi fordeler skattekronerne ud fra et teoretisk princip om at skattekroner aldrig er øremærket. Derfor benyttes ligeledes en universalnøgle baseret på grupper og undergruppers relative fordeling ifht. de samlede offentlige udgifter. Derfor tages der for nuværende heller ikke i betragtning hvilken kommune du tilhørte i et specifikt år eller om du betalte kirkeskat.

Du kan i servicen blive din egen Finansminister, hvormed du løbende kan se om du er enig med resten af befolkningen omkring brugen af skattekroner.

Servicen er gratis og vi vil løbende lave anonyme analyser som du kan læse om på skatteguiden.dk

Kilder: Oplysninger om niveauet af din betalte skat (f.eks. 100.000 i 2020) er hentet fra skat.dk. Oplysninger om de offentlige udgifter er ud fra egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik" (Danmarks Statistik - https://statistikbanken.dk/OFF25)

D) Indkomstoverblik

Med vores service “Indkomstoverblik” kan du løbende følge dine indtægter fra arbejdsgivere eller modtagelse af offentlige ydelser. Vi indsamler data fra din skattemappe, og viser dem til dig i et overskueligt overblik.

E) Tidlig Årsopgørelse

Med vores service “Tidlig Årsopgørelse” kan du få et estimat af, om du har betalt for meget eller for lidt i skat i løbet af sidste skatteår. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om et estimat, og den officielle årsopgørelse kan kun fås via. Skattestyrelsen. Vi baseret vores estimater på data fra din forskudsopgørelse og din faktiske indtægter, som bliver indrapporteret til Skattestyrelsen.

2.2 Levering af vores produkter og services forudsætter, at du har oprettet dig som kunde i vores App ved brug af NemID. Appen vil guide dig igennem oprettelsen, og ligeledes vejlede dig i, hvordan du giver Skatteguiden den nødvendige adgang og autorisation til dine skatteoplysninger

2.3 Levering af vores produkter og services er betinget af, at du har givet os samtykke til behandling af dine personoplysninger. Du kan altid trække dette samtykke tilbage, men trækker du dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere levere vores produkter og services til dig. Vi betragter derfor tilbagetrækning af samtykke til behandling af dine oplysninger, som en ophævelse af vores forpligtelse til at levere det aftalte produkt eller service. Du kan læse mange flere detaljer om vores håndtering af dine persondata i vores persondatapolitik.

2.4 Eventuelle gebyrer, afgifter eller lignende, som måtte blive pålagt af myndigheder eller andre instanser i forbindelse med vores levering af service til dig, afholdes til fulde af dig som kunde.

3 ANSVAR FOR OPLYSNINGER TIL GRUND FOR BEREGNINGER

3.1 Vores levering af produkter og services, er baseret på de oplysninger vi modtager fra dig, samt de oplysninger om dig, som vi modtager fra SKAT. Skatteguiden er ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

3.2 Skatteguiden er ikke forpligtet til at foretage, og foretager ingen, kontrol af rigtigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger vi modtager fra dig eller SKAT. Skatteguiden kan derfor ikke pålægges ansvar for unøjagtige, fejlagtige, misvisende eller forkerte oplysninger, som kan have betydning for beregning af de produkter og services, du modtager.

3.3 Det er dig som kunde, der er ansvarlig for rigtigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indberetter til SKAT på vegne af dig. Vi vil gerne understrege, at indberetning af urigtige oplysninger til SKAT kan medføre sanktion eller straf i form af bøde eller fængsel.

4. TAVSHEDSPLIGT

4.1 Skatteguidens medarbejdere og alle på anden måde tilknyttede personer f.eks. konsulenter, underleverandører, freelancere etc. er pålagt tavshed med hensyn til alle oplysninger, som de måtte blive bekendt med som led i deres tilknytning. Dette er sikret i ansættelseskontrakter eller i andre former for aftale. Skatteguiden begrænser adgangen til dine oplysninger til kun nødvendige medarbejdere vurderet på baggrund af deres funktion i virksomheden. Dette er en del af vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger, ligesom det også fremgår af vores interne IT-politiker.

5. KAMPAGNER & NYHEDSBREV

5.1 Skatteguiden kan og vil løbende lave kampagner der giver særlige fordele til eksisterende, nye og potentielle kunder. Dette kan f.eks. være særlige tilbud med særskilt pris.

5.2 Hvis du har givet samtykke til at modtage vore nyhedsbrev, vil du blive informeret om relevante kampagner, tilbud, nye services og deres vilkår gennem et nyhedsbrev. Har du ikke givet samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, så vil disse også nogle gange fremgå af vores hjemmeside, hvor du selv bliver nødt til at holde dig orienteret om relevante muligheder for dig. Du kan altid tilmelde dig vores nyhedsbrev i Appen, ligesom du altid kan framelde dig vores nyhedsbrev. Du kan læse mere om nyhedsbrev og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

5.3 Skatteguiden er ikke forpligtet til at tilbyde kampagner til samtlige eksisterende, nye eller potentielle kunder, og du er heller ikke automatisk berettiget til at modtage særlige fordele, der knytter sig til en konkret kampagne.

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

6.1 Skatteguiden har det fulde ejerskab og den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder relateret til vores koncept, herunder men ikke begrænset til, vores app, vores beregningsmodeller, vores algoritmer, software, kilde- og kodemateriale, hjemmeside, ophavsret, varemærker, forretningskendetegn m.fl.

6.2 Du har ikke som kunde lov til at kopiere, dekompilere software (ændre eller omskrive kildekode), integrere, benytte, kombinere, videregive eller på anden måde anvende, misbruge eller krænke vores immaterielle rettigheder. Ønsker du at anvende nogle af vores rettigheder, skal du rette skriftlig henvendelse til os, hvorefter vi tager stilling i den konkrete situation.

6.3 Enhver krænkelse af vores immaterielle rettigheder eller anden overtrædelse af de øvrige punkter, kan medføre erstatningsansvar, og vil blive retsforfulgt i overensstemmelse med dansk rets og de muligheder der foreligger heri.

7. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Det er vigtigt, at du altid er bevidst om, hvem du giver adgang til dine personlige oplysninger, og hvordan dine oplysninger bliver anvendt af andre. I vores persondatapolitik har vi gjort rede for detaljerne i vores behandling af dine data. Du skal altid sørge for at læse persondatapolitikker inden du accepterer dem. Har du nogle spørgsmål til vores persondatapolitik eller er der det mindste, du er i tvivl om, så vil vi meget gerne høre fra dig, da vi hele tiden forsøger at tilpasse og udvide persondatapolitikken, så den altid er overskuelig og gennemsigtig omkring vores behandling af dine data.

7.2 Det er nødvendigt for os at indsamle og behandle en række oplysninger om dig, for at vi kan levere vores produkter og services til dig som kunde.

7.3 Vi opbevarer og behandler alene dine personlige oplysninger, når de er nødvendige for, at vi kan levere aftalte produkter og services til dig. Når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dine data, så sletter vi dem i overensstemmelse med vores lovpligtige slettepolitik.

7.4 Vi tager datasikkerhed og beskyttelse af dine oplysninger meget alvorligt. Vi har indført omfattende sikkerhedsforanstaltninger som led i vores beskyttelse af personoplysninger, vi gemmer alle vores data på danske servere placeret i Danmark, og vi sælger ikke dine oplysninger til nogen.

7.5 Vores persondatapolitik kan altid tilgås i både Appen og på vores hjemmeside, og vi står altid til rådighed for spørgsmål.

8. FORTRYDELSESRET

8.1 Som privat forbruger i Danmark har du som køber 14 dages fortrydelsesret, når du handler over internettet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du opretter dig som kunde og beder os om at levere et eller fleres produkter og services.

8.2 Når du i Appen beder os om at påbegynde levering af vores produkter og ydelser, accepterer du samtidig, at den resterende fortrydelsesperiode bortfalder. Du accepterer at vi påbegynder levering af vores service til dig, når du aktiverer dit produkt i Appen f.eks. beder os om at beregne fradrag.

8.3 Hvis vi af f.eks. systemtekniske årsager, eller andre årsager der udelukkende skyldes os, ikke har leveret den aftalte service inden 30 dage, kan du typisk fortryde din bestilling af vores produkter og services.

8.4 Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, så skal du kontakte os skriftligt. Du skal helst gøre det gennem chat-funktionen i Appen. Dette er ikke et ønske vi har for at besværliggøre din fortrydelse, men da du altid logger ind på Appen via NemID, ved vi på den måde allerede, at det er dig vi modtager henvendelse fra, og så er der ikke behov for yderligere identifikation. Du kan også anvende nedenstående kontaktoplysninger: Skatteguiden ApS Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K CVR nr. 38531646 E-mail: [email protected]

8.5 Hvis du har betalt penge for et produkt eller en service, og vælger du at udnytte din fortrydelsesret, så er vi forpligtet til at foretage tilbagebetaling inden for 14 dage efter du har fremsat ønske om at fortryde. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved bestilling - medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

9. KLAGEADGANG

9.1 Hvis køber ønsker at indgive en klage, skal der rettes henvendelse til os via chat-funktionen på hjemmesiden eller i Appen. Såfremt vi ikke kan finde en løsning, kan du videregive din klage, såfremt betingelserne er opfyldt, til: Center for Klageløsning Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.naevneneshus.dk Det koster et mindre beløb at få behandlet en sag ved Center for Klageløsning. Såfremt der ikke kan findes en løsning hos Center for Klageløsning, skal klagen behandles i Forbrugerklagenævnet. Det koster penge at klage til Forbrugerklagenævnet. Beløbet refunderes af Skatteguiden, såfremt du får medhold i din klage.

9.2 Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionen online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

10.1 Skatteguiden garanterer ikke og giver ingen udtalelser eller indeståelser for, at vores produkter og services kan skabe en økonomisk fordel for dig som kunde f.eks. at vi kan finde glemte eller yderligere fradrag.

10.2 Skatteguiden kan ikke garantere, at SKAT acceptere og/eller udbetaler f.eks. skattefradrag til dig som kunde, og vi kan ikke pålægges ansvar for det eventuelle økonomisk tab du måtte opleve i forbindelser hermed.

10.3 Skatteguiden kan ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, fejl ved opdateringer eller vedligeholdelse af vores hjemmeside og Appen. Det samme gøres gældende, hvis det måtte være SKATs systemer eller API der er årsag til eventuelle fejl.

10.4 Skatteguiden kan ikke pålægges ansvar for umulighed eller Force Majeure-lignende omstændigheder, der indtræder efter aftalens indgåelse, og som umuliggør vores forpligtelser. Dette betyder, at vi ikke kan holdes ansvarlig for forsinket levering, eller for de eventuelle gener det måtte påføre dig som kunde, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser. Force Majeure omhandler situationer som Skatteguiden ikke er herre over, så som krig, brand, ikke-varslede arbejdskonflikter, oprør og uroligheder, datakriminalitet, uforudsete forsinkelser fra leverandører, SKAT, epidemier, pandemier, sundhedskriser og hermed forbundne konsekvenser i form af myndigheders karantæne/forbud/påbud og indvirkning på IT-infrastruktur.

11. OPSIGELSE AF KUNDEFORHOLD

11.1 Du kan altid fjerne vores adgang til dine personlige skatteoplysninger. Dette er imidlertid ikke at betragte som en opsigelse af vore kundeforhold.

11.2 Du kan altid anmode om at vi sletter alle de oplysninger vi har om dig. Du kan læse mere om disse rettigheder i vores Persondatapolitik. Anmoder du om at vi sletter alle dine oplysninger, betragter vi det som en opsigelse af dit kundeforhold.

11.3 Du vil fortsat blive betragtet som kunde hos os, selvom du ikke anvender vores ydelse. Har du ikke været logget ind i Appen i en længere periode, sletter vi automatisk dine oplysninger og din adgang til Appen. Du kan læse mere om vores slettefrister i vores Persondatapolitik.

12. ØVRIGT

12.1 Skatteguiden forbeholder sig retten til at nægte en kunde adgang til oprettelse som kunde, og/eller suspendere vores levering af services, hvis vi finder saglig årsag til dette. Du kan altid henvende dig med henblik på at få en årsag, medmindre vi ikke har lov til dette pga. situationens konkrete forhold f.eks. ved henvendelse fra Politimyndigheder eller SKAT.

12.2 Måtte en eller flere bestemmelser i nærværende handelsbetingelser blive anset som ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver de øvrige bestemmelser stadig forpligtende. Eventuelt ugyldige eller umulige bestemmelser kan til enhver tid erstattes af gyldige bestemmelser.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

13.1 Enhver tvist vedrørende Skatteguidens levering af tjenester og disse handelsbetingelser, herunder omfang og gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for rette byret som 1. instans.