Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne fortæller dig om de essentielle dele af vores forretning såsom vores tavshedspligt og dine rettigheder.

Sidst opdateret 04.08.2022

Handelsbetingelser for Skatteguiden ApS

Gældende fra 4. august 2022

1 INTRODUKTION

1.1 Skatteguiden ApS er en dansk virksomhed, der gennem anvendelse af teknologi, kan tilbyde skatterådgivning til ALLE danskere, herunder dem der i dag ikke har adgang til en personlig revisor.

Det er vores mission at gøre danskerne klogere på deres skat på en nem, tilgængelig og gennemsigtig måde. Vi har stor respekt for den tillid vores kunder viser os, fordi forhold vedrørende SKAT typisk er noget, hvor de fleste føler sig en anelse usikre. Vi står altid til rådighed for hjælp og spørgsmål. I kraft af vores services, behandler vi også mange oplysninger, der er private, og som man skal værne om. Derfor har vi også gjort os ekstra umage for at sikre, at vi beskytter den data, der bliver os betroet. Du kan læse meget mere om, hvordan vi håndtere persondata i punkt 8 og i vores persondatapolitik.

1.2 Skatteguiden er autoriseret af SKAT til at modtage adgang til dine oplysninger, samt til at indberette på vegne af dig i din skattemappe hos SKAT. Vi kan selvfølgelig ikke få adgang til dine oplysninger uden dit samtykke, hvorfor du til enhver tid har kontrol over, hvornår vi får adgang, ligesom du også altid kan fjerne vores adgang. Adgangen opnås gennem SKATs egen API (Application Programming Interface) samt via SKATs eget indtastningssystem, Tast Selv. Vi står altid til rådighed, hvis du har brug for mere information om dette.

1.3 Skatteguiden består af passionerede medarbejdere med følgende uddannelsesmæssige baggrunde: Matematik, Økonomi, Skattejura, Brugervenlighed, Programmering, systemarkitektur, marketing, antropologi, copy write, computer science, design.

1.4 Disse handelsbetingelser gælder for, og fastsætter de juridiske vilkår for, enhver bestilling, køb, modtagelse og brug af Skatteguidens tjenester og services på Skatteguidens hjemmeside skatteguiden.dk, herunder Skatteguidens associerede sociale medier, blogs mv., herefter kaldet “Hjemmesider”, samt Skatteguidens app, herefter kaldet ”Appen”, der kan downloades fra Apples App Store eller Google Play Store.

1.5 Det er kun muligt at tilmelde sig gennem Appen. Når du opretter dig som bruger, skal du godkende disse handelsbetingelser og give samtykke til behandling af personoplysninger, som beskrevet yderligere i vores persondatapolitik. Hvis ikke du ønsker dette, kan vi desværre ikke tilbyde dig vores services. Langt de fleste af vores produkter og services kan vi desuden kun levere til dig, såfremt du giver os adgang til dine skatteoplysninger.

1.6 I takt med udviklingen af vores virksomhed, kan vores handelsbetingelser og persondatapolitik ændre sig. Du vil altid få besked om eventuelle ændringer, når du logger ind i Appen. Ændringer til handelsbetingelserne kan ske uden varsel, med undtagelse af ændringer af vilkårene til de af Skatteguiden udbudte medlemskaber, der er beskrevet i punkt 3. Skatteguiden kan ændre medlemskabsvilkårene med et skriftligt varsel på mindst 30 dage til udgangen af en medlemskabsperiode.

1.7 Ved ændring af medlemskabsvilkårene, kan du opsige dit medlemskab til udgangen af en medlemskabsperiode. Hvis du ikke opsiger medlemskabet med inden en ny medlemsskabsperiode, fornys dit medlemskab og du underlægges de nye medlemskabsvilkår.

2. PRODUKTER OG SERVICES

2.1 Skatteguiden udvikler løbende nye produkter og services. Vores services er gratis, medmindre andet fremgår i disse handelsbetingelser eller i Appen.

2.2 Levering af vores produkter og services forudsætter, at du har oprettet dig som kunde i vores App ved brug af NemID/MitID. Appen vil guide dig igennem oprettelsen og ligeledes vejlede dig i, hvordan du giver Skatteguiden den nødvendige adgang og autorisation til dine skatteoplysninger.

2.3 Eventuelle gebyrer, afgifter eller lignende, som måtte blive pålagt af myndigheder eller andre instanser i forbindelse med vores levering af services til dig, afholdes til fulde af dig som kunde.

2.4 Skatteguidens til enhver tid tilgængelige services findes og er beskrevet i Appen og på vores Hjemmesider. Beskrivelserne er de gældende specifikationer for Skatteguidens services. Skatteguiden udbyder blandt andet følgende services:

A) Glemte Fradrag

”Glemte Fradrag” er et produkt der består af en service, hvor Skatteguiden gennemgår dine afsluttede skatteår, med henblik på at vurdere hvorvidt du har krav på glemte eller yderligere fradrag fra tidligere skatteår. Såfremt vi, baseret på dine oplysninger og dine svar på spørgsmål i Appen, beregner, at du har fradrag til gode, så indberetter vi dette til SKAT for dig, når du giver samtykke til dette. Vi håndterer derefter al eventuel kommunikation med SKAT om de indberettede skattefradrag. Services gennemføres alene for de skatteår, som er afsluttet på tidspunktet for din bestilling af Glemte Fradrag, og hvor du som kunde altid i henhold til de til enhver tid gældende skatteregler har mulighed for at rette i din årsopgørelse. På sigt vil du også løbende kunne indberette dine fradrag i det indeværende skatteår således, at dine fradrag hele tiden er opdaterede.

B) SU Tracker

Vores “SU Tracker” kan hjælpe dig med at beregne dit årsfribeløb og din egenindkomst.

Data og beregninger er baseret på oplysninger i eIndkomst hos SKAT samt fribeløbsgrænser fra SU Styrelsen (jf. deres hjemmeside). Derudover er dit indkomstloft/årsfribeløb baseret på dine inputs til vores spørgeskema. Det er derfor yderst vigtigt, at du taster korrekte informationer, da estimatet ellers vil være forkert.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende beregningsgrundlaget for SU Tracker:

Der er visse områder, som vi desværre på nuværende tidspunkt ikke kan inkludere i beregningerne for SU Tracker, da informationen enten ikke er tilgængelig eller vores beregninger ikke er udvidet til at håndtere disse. Vi arbejder løbende på at udvide vores beregninger, således vi kan håndtere disse. Vi melder løbende ud herom.

Se eksempler på områder, som vi ikke kan tage højde for på nuværende tidspunkt;

• Eventuel ægtefælle rabat ved fri telefon.

• Hvis du modtager legater, kan du muligvis få et forhøjet fribeløb, som ikke er tilgængeligt for os.

• Det er kun visse former for kapitalindtægter, vi kan inkludere i vores beregning.

• Vi kan ikke medregne eventuel aktieindkomst, der er skal inkluderes i definitionen af egenindkomst.

• Vi kan ikke medregne eventuelle overskud fra din egen virksomhed (dette skal du selv inkludere i din egenindkomst).

• Kapitalindtægter, der først registreres hos SKAT i efterfølgende skatteår, kan vi ikke medtage i dit nuværende år (husk selv at tage højde for dette i din egenindkomst).

• Hvis du har modtaget SU, du ikke har været berettiget til, kan vi ikke tage højde for eventuelle tilbagebetaling af disse rater, da vi ikke har indsigt heri.

• Hvis du har været i udlandet en del af året kan der være indtægter, vi ikke kan inkludere i din egenindkomst.

• Bagatelgrænser ved personalegoder.

• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke automatisk inkludere et forhøjet fribeløb i forbindelse med deltagelse i COVID-19 beredskabet.

• Vi kan ikke beregne dit årsfribeløb, hvis du er startet på din uddannelse før 1. juli 2014.

• Vi kan på nuværende tidspunkt ikke inkludere evt. forhøjet fribeløb i forbindelse med ph.d.-studier.

• Hvis du har indtægter, der ikke fremgår af eIndkomst (eksempelvis indkomst fra privat dagpleje), så kan vi ikke inkludere disse.

C) Følg min Skat

Med vores service “Følg min Skat” kan du følge dine skattekroner ud i samfundet. De bliver fordelt på 10 funktionelle grupper; herunder ”Uddannelse”, ”Sundhedsvæsen” med flere. De 10 funktionelle grupper er igen inddelt i 3-6 funktionelle undergrupper; herunder fx ”Hospitaler” og ”Praktiserende læger” for ”Sundhedsvæsen”.

Vi fordeler skattekronerne ud fra et teoretisk princip om, at skattekroner aldrig er øremærket. Derfor benyttes ligeledes en universalnøgle baseret på grupper og undergruppers relative fordeling ift. de samlede offentlige udgifter. Derfor tages der for nuværende heller ikke i betragtning hvilken kommune du tilhørte i et specifikt år eller om du betalte kirkeskat.

Du kan i servicen blive din egen Finansminister, hvormed du løbende kan se om du er enig med resten af befolkningen omkring brugen af skattekroner.

Servicen er gratis og vi vil løbende lave anonyme analyser som du kan læse om på skatteguiden.dk

Kilder: Oplysninger om niveauet af din betalte skat (f.eks. 100.000 i 2020) er hentet fra skat.dk. Oplysninger om de offentlige udgifter er ud fra egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik" (Danmarks Statistik - https://statistikbanken.dk/OFF25)

D) Indkomstoverblik

Med vores service “Indkomstoverblik” kan du løbende følge dine indtægter fra arbejdsgivere eller modtagelse af offentlige ydelser. Vi indsamler data fra din skattemappe, og viser dem til dig i et overskueligt overblik.

E) Tidlig Årsopgørelse

Med vores service “Tidlig Årsopgørelse” kan du få et estimat af, om du har betalt for meget eller for lidt i skat i løbet af sidste skatteår. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om et estimat, og den officielle årsopgørelse kan kun fås via Skattestyrelsen. Vi baserer vores estimater på data fra din forskudsopgørelse og din faktiske indtægter, som bliver indrapporteret til Skattestyrelsen.

F) Topskat Tracker

Topskat Tracker giver dig et enkelt overblik over din indtjening i forhold til topskattegrænsen. Den sammenholder løbende din personlige indkomst med det gældende ‘topskatteloft’ - dvs. grænsen for, hvor meget du må tjene, før du skal betale topskat. Dermed kan du fx altid se, hvornår det rent skattemæssigt bedst betaler sig at indbetale til pension.

Rent praktisk fungerer det såsledes, at når din arbejdsgiver kører din løn, indrapporterer de samtidigt til Skattestyrelsen. Vi henter automatisk din personlige indkomst til dag dato og opdaterer din Topskat Tracker.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende beregningsgrundlaget for Topskat Tracker:

Der er visse områder, som vi desværre på nuværende tidspunkt ikke kan inkludere i beregningerne for Topskat Tracker, da informationen enten ikke er tilgængelig eller vores beregninger ikke er udvidet til at håndtere disse. Vi arbejder løbende på at udvide vores beregninger, således vi kan håndtere disse. Vi melder løbende ud herom.

Se eksempler på områder, som vi ikke kan tage højde for på nuværende tidspunkt;

• Kapitalindkomst, der kan påvirke din topskat.

• Eventuelle fradrag i personlig indkomst, som ikke er fratrukket i den lønindkomst, som er indberettet til Skattestyrelsen.

• Eventuelle indtægter fra virksomhed e.l., der kun bliver indberettes til Skattestyrelsen årligt.

G) Forskudstracker

Med ForskudsTrackeren kan du se forskudsfelterne løbende og dermed minimere risikoen for skattesmæk når årsopgørelsen kommer. Med ForskudsTrackeren får du et løbende overblik over, hvor du ligger indtjeningsmæssigt i forhold til det, der står på din forskudsopgørelse. Så kan du løbende se om tallene stemmer, eller om du skal ind og justere på et felt eller to.

Rent praktisk fungerer det således at ForskudsTrackeren automatisk henter din personlige indkomst til dags dato og sammenligner den med oplysningerne på din forskudsopgørelse. ForskudsTrackeren giver dig dernæst et samlet overblik, samt viser dig deltajerne for de individuelle felter.

Særlig information om manglende informationer i beregningsgrundlaget for ForskudsTrackereren:

Der er visse områder, som vi desværre på nuværende tidspunkt ikke kan inkludere i beregningerne, da informationen enten ikke er tilgængelig eller vores beregninger ikke er udvidet til at håndtere disse. Vi arbejder løbende på at udvide vores beregninger, således vi kan håndtere disse. Vi melder løbende ud herom.

Se eksempler på områder, som vi ikke kan tage højde for på nuværende tidspunkt;

• Forskudstrackeren tager ikke højde for andet end din personlige indkomst. Vi arbejder dog løbende på at kunne inkludere yderligere oplysninger.

3 BETALTE SERVICES, PRODUKTER & MEDLEMSKABER

3.1 Adgangen til og brugen af nogle af vores produkter og services er betinget af, at du har købt et af vores medlemskaber, og/eller du betaler herfor.

3.2 Medlemskabernes indhold, fordele, vilkår og pris vil til enhver tid fremgå i vores medlemskabsoversigt på skatteguiden.dk/medlemskab.

3.3 De gældende priser for vores produkter, services og medlemskaber, vil til enhver tid fremgå af vores hjemmeside på skatteguiden.dk/medlemskab. Alle priser er i Danske Kroner (DKK) og inklusive moms, medmindre andet tydeligt fremgår.

3.4 For alle vores medlemskaber gælder en prøveperiode på 30 dage, hvor du kan afprøve de inkluderede services og produkter gratis frem til periodens udløb. Du kan kun benytte dig af èn prøveperiode. Ved afmelding eller ændring i dit medlemskab efter endt prøveperiode følger de almindelige medlemsvilkår vilkår i pkt. 3.5 og 3.6.

3.5 Du kan opsige dit medlemskab til udgangen af en medlemskabsperiode. En medlemskabsperiode løber i 30 dage startende fra den dag, hvor du køber medlemskabet.

3.6 Efter udløbet af en medlemskabsperiode, fornys medlemskabet automatisk med en medlemskabsperiode af tilsvarende længde, indtil medlemskabet opsiges i overensstemmelse med opsigelsesvilkårene.

3.7 Når du benytter dig af vores Glemte Fradrag produkt, betales en engangssum på 499 kr. inkl. moms. Betaling sker hvis du får udbetalt dit fradag eller hvis dit krav bliver modregnet i anden gæld til det offentlige. Hvis dit reelle udbetalingsbeløb er mindre end vores engangssum er servicen gratis.

3.8 Vores priser kan i forbindelse med kampagner, samarbejder og partnerskaber eller lignende, fravige vilkårene oplistet i vores handelsbetingelser eller på vores hjemmeside. I tvivlstilfælde vil det være handelsbetingelserne eller vores hjemmeside, der er gældende. Læs mere herom i afsnit 6.

3.9 Køb af medlemskabet giver dig en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til de produkter og services, der er omfattet af medlemskabet. Brugsretten er personlig og må ikke deles med andre personer.

3.10 Medlemskabet, herunder brugsretten, er betinget af, at du afstår fra følgende:

• Videregive, sublicensere, kommercialisere, udleje, sælge, overdrage, overføre, udlåne eller på anden måde gøre Appen tilgængelig for tredjemand eller udnytte Appen til fordel for tredjemand.

• Ændre, dekompilere, modificere, kopiere af eller foretage reverse engineering af Appen, herunder Skatteguidens software, eller en del heraf eller anmode en tredjepart herom.

• Oprette links eller andre uautoriserede adgange til din konto hos Skatteguiden eller Appen, herunder Skatteguidens software.

3.11 Gældende betalingsfrister fremgår i Appen. Ved overskridelse af betalingsfrister er Skatteguidens berettiget til at pålægge renter i henhold til den til enhver tid gældende danske rentelov.

4. ANSVAR FOR OPLYSNINGER TIL GRUND FOR BEREGNINGER

4.1 Vores levering af produkter og services, er baseret på de oplysninger vi modtager fra dig, samt de oplysninger om dig, som vi modtager fra SKAT. Skatteguiden er ikke ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger.

4.2 Skatteguiden er ikke forpligtet til at foretage, og foretager ingen, kontrol af rigtigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger vi modtager fra dig eller SKAT. Skatteguiden kan derfor ikke pålægges ansvar for unøjagtige, fejlagtige, misvisende eller forkerte oplysninger, som kan have betydning for beregning af de produkter og services, du modtager.

4.3 Det er dig som kunde og skattepligtig, der er ansvarlig for rigtigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, som du giver til os, og som vi indberetter til SKAT på vegne af dig. Vi vil gerne understrege, at indberetning af urigtige oplysninger til SKAT kan medføre sanktion eller straf i form af bøde eller fængsel.

5. TAVSHEDSPLIGT

5.1 Skatteguidens medarbejdere og alle på anden måde tilknyttede personer f.eks. konsulenter, underleverandører, freelancere etc. er pålagt tavshed med hensyn til alle oplysninger, som de måtte blive bekendt med som led i deres tilknytning. Dette er sikret i ansættelseskontrakter eller i andre former for aftale. Skatteguiden begrænser adgangen til dine oplysninger til kun nødvendige medarbejdere vurderet på baggrund af deres funktion i virksomheden. Dette er en del af vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger, ligesom det også fremgår af vores interne IT-politiker.

6. KAMPAGNER & NYHEDSBREV

6.1 Skatteguiden kan og vil løbende lave kampagner, der giver særlige fordele til eksisterende, nye og potentielle kunder. Dette kan f.eks. være særlige tilbud med særskilt pris.

6.2 Hvis du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, vil du blive informeret om relevante kampagner, tilbud, nye services og deres vilkår gennem et nyhedsbrev. Har du ikke givet samtykke til at modtage vores nyhedsbreve, så vil disse også nogle gange fremgå af vores hjemmeside, hvor du selv bliver nødt til at holde dig orienteret om relevante muligheder for dig. Du kan altid tilmelde dig vores nyhedsbrev i Appen, ligesom du altid kan framelde dig vores nyhedsbrev. Du kan læse mere om nyhedsbrev og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

6.3 Skatteguiden er ikke forpligtet til at tilbyde kampagner til samtlige eksisterende, nye eller potentielle kunder, og du er heller ikke automatisk berettiget til at modtage særlige fordele, der knytter sig til en konkret kampagne.

7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

7.1 Skatteguiden har det fulde ejerskab og den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder relateret til vores koncept, services og virksomhed, herunder men ikke begrænset til, vores app, vores beregningsmodeller, vores algoritmer, software, kilde- og kodemateriale, hjemmeside, ophavsret, varemærker, forretningskendetegn m.fl.

7.2 Du har ikke lov til at kopiere, dekompilere software (ændre eller omskrive kildekode), integrere, benytte, kombinere, videregive eller på anden måde anvende, misbruge eller krænke vores immaterielle rettigheder. Ønsker du at anvende nogle af vores rettigheder, skal du rette skriftlig henvendelse til os, hvorefter vi tager stilling i den konkrete situation.

7.3 Enhver krænkelse af vores immaterielle rettigheder eller anden overtrædelse af de øvrige punkter, kan medføre erstatningsansvar, og vil blive retsforfulgt i overensstemmelse med dansk rets og de muligheder der foreligger heri.

8. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

8.1 Levering af vores produkter og services er betinget af, at du har givet os samtykke til at indsamle og behandle en række af dine personoplysninger. Du kan altid trække dette samtykke tilbage, men trækker du dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere levere vores produkter og services til dig. Vi betragter derfor tilbagetrækning af samtykke til behandling af dine oplysninger, som en opsigelse af din konto og eventuelle medlemskab hos Skatteguiden, hvormed vi fritages for enhver forpligtelse til at levere det aftalte produkt eller service. Du kan læse mange flere detaljer om vores håndtering af dine persondata i vores persondatapolitik.

8.2 Det er vigtigt, at du altid er bevidst om, hvem du giver adgang til dine personlige oplysninger, og hvordan dine oplysninger bliver anvendt af andre. I vores persondatapolitik har vi gjort rede for detaljerne i vores behandling af dine data. Du skal altid sørge for at læse persondatapolitikker inden du accepterer dem. Har du nogle spørgsmål til vores persondatapolitik eller er der det mindste, du er i tvivl om, så vil vi meget gerne høre fra dig, da vi hele tiden forsøger at tilpasse og udvide persondatapolitikken, så den altid er overskuelig og gennemsigtig omkring vores behandling af dine data.

8.3 Vi opbevarer og behandler alene dine personlige oplysninger, når de er nødvendige for, at vi kan levere aftalte produkter og services til dig. Når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dine data og/eller forlangt af lovgivningen, så sletter vi dem i overensstemmelse med vores lovpligtige slettepolitik.

8.4 Vi tager datasikkerhed og beskyttelse af dine oplysninger meget alvorligt. Vi har indført omfattende sikkerhedsforanstaltninger som led i vores beskyttelse af personoplysninger, vi gemmer alle vores data på danske servere placeret i Danmark, og vi sælger ikke dine oplysninger til nogen.

8.5 Vores persondatapolitik kan altid tilgås i både Appen og på vores Hjemmesider, og vi står altid til rådighed ved spørgsmål.

9. FORTRYDELSESRET

9.1 Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler over internettet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du opretter dig som kunde og beder os om at levere et eller flere produkter og services.

9.2 Når du i Appen beder os om at påbegynde levering af vores produkter eller ydelser, accepterer og anerkender du samtidig, at din fortrydelsesret bortfalder. Du accepterer at vi påbegynder levering af vores service til dig, når du aktiverer dit produkt i Appen f.eks. beder os om at beregne fradrag.

9.3 Hvis vi af f.eks. systemtekniske årsager, eller andre årsager der udelukkende skyldes os, ikke har leveret den aftalte service inden 30 dage, kan du typisk fortryde din bestilling af vores produkter og services.

9.4 Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, så skal du kontakte os skriftligt via chat-funktionen i Appen, pr. e-mail til [email protected] eller ved brev til Skatteguiden ApS, Store Kongensgade 81D, 1264 København K, CVR nr. 38531646. Du kan også udøve din fortrydelsesret ved at benytte den standardfortrydelsesformular, som fremgår nederst i disse handelsbetingelser.

10. KLAGEADGANG

10.1 Hvis køber ønsker at indgive en klage, skal der rettes henvendelse til os via chat-funktionen på hjemmesiden eller i Appen. Såfremt vi ikke kan finde en løsning, kan du videregive din klage, såfremt betingelserne er opfyldt, til: Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.naevneneshus.dk. Det koster et mindre beløb at få behandlet en sag ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Såfremt der ikke kan findes en løsning hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager, skal klagen behandles i Forbrugerklagenævnet. Det koster penge at klage til Forbrugerklagenævnet. Beløbet refunderes af Skatteguiden, såfremt du får medhold i din klage.

10.2 Hvis du har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionen online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

11.1 Skatteguiden garanterer ikke og giver ingen bindende udtalelser eller indeståelser for, at vores produkter og services kan skabe en økonomisk fordel for dig som kunde, f.eks. at vi kan finde glemte eller yderligere fradrag.

11.2 Skatteguiden kan ikke garantere, at SKAT accepterer de indberetninger, som vi foretager på dine vegne, og/eller at SKAT foretager udbetalinger på baggrund heraf. Skatteguiden kan ikke pålægges ansvar for det eventuelle økonomisk tab du måtte opleve i forbindelse hermed.

11.3 Skatteguiden kan ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, fejl mv. ved opdateringer eller vedligeholdelse af vores hjemmeside og Appen. Det samme gøres gældende, hvis det måtte være SKATs systemer eller API, der er årsag til eventuelle fejl.

11.4 Skatteguiden kan ikke pålægges ansvar for umulighed eller Force Majeure-lignende omstændigheder, der indtræder efter aftalens indgåelse, og som umuliggør eller i væsentlig grad besværliggøre leveringen af vores forpligtelser. Dette betyder, at vi ikke kan holdes ansvarlig for forsinket levering, eller for de eventuelle gener det måtte påføre dig som kunde, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser. Force Majeure omhandler situationer som Skatteguiden ikke er herre over, så som krig, brand, ikke-varslede arbejdskonflikter, oprør og uroligheder, datakriminalitet, uforudsete forsinkelser fra leverandører, SKAT, epidemier, pandemier, sundhedskriser og hermed forbundne konsekvenser i form af myndigheders karantæne/forbud/påbud og indvirkning på IT-infrastruktur.

11.5 Medmindre andet eksplicit fremgår, er alle tal i alle vores services, produkter, medlemskaber og øvrige brugergrænseflader estimater og ikke garantier eller indeståelser for tallene, hvorfor Skatteguiden ikke er ansvarlig for tab, skade eller anden ulempe, som du lider som følge af brug af vores App eller Hjemmesider i øvrigt.

12. OPSIGELSE AF KUNDEFORHOLD

12.1 Du kan altid fjerne vores adgang til dine personlige skatteoplysninger. Dette er imidlertid ikke at betragte som en opsigelse af vore kundeforhold. For opsigelse af medlemskaber henviser vi til afsnit 3.5.

12.2 Du kan altid anmode om, at vi sletter alle de oplysninger vi har om dig. Du kan læse mere om disse rettigheder i vores Persondatapolitik. Anmoder du om, at vi sletter alle dine oplysninger, betragter vi det som en opsigelse af dit kundeforhold.

12.3 Du vil fortsat blive betragtet som kunde hos os, selvom du ikke anvender vores ydelse. Har du ikke været logget ind i Appen i en længere periode, sletter vi automatisk dine oplysninger og din adgang til Appen. Du kan læse mere om vores slettefrister i vores Persondatapolitik.

13. ØVRIGT

13.1 Skatteguiden forbeholder sig retten til at nægte en kunde adgang til oprettelse som kunde, og/eller suspendere vores levering af services, hvis vi finder saglig årsag til dette. Du kan altid henvende dig med henblik på at få en årsag, medmindre vi ikke har lov til dette pga. situationens konkrete forhold f.eks. ved henvendelse fra Politimyndigheder eller SKAT.

13.2 Måtte en eller flere bestemmelser i nærværende handelsbetingelser blive anset som ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver de øvrige bestemmelser stadig forpligtende. Eventuelt ugyldige eller umulige bestemmelser kan til enhver tid erstattes af gyldige bestemmelser.

14. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1 Enhver tvist vedrørende Skatteguidens levering af tjenester og disse handelsbetingelser, herunder omfang og gyldighed, er underlagt dansk ret.

 

 


Erklæringer om forsikringsforhold

Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Undertegnede skal herved oplyse, at Skatteguiden er ansvarsforsikret, hvilket som udgangspunkt indebærer, at et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved Skatteguidens rådgivning, kan dækkes af Tryg Forsikring A/S, CVR.nr. 24260666, Klausdelsbrovej 601, 2750 Ballerup for et beløb af indtil kr. 5.000.0000 pr. skade, som De som kunde måtte lide af formuetab.

De skal dog som kunde være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke hæfter i de tilfælde, som følge af virus, uanset omfanget eller arten heraf, uanset hvorledes vira'en er overført eller viderebragt. Endvidere dækker forsikringsselskabet heller ikke i tilfælde af; Garantitilsagn, forsinkelse, forældelse, tab af kundekreds og/eller goodwill, omlevering/fejlretning af solgt produkt, tilsagn om pris og/eller tid, manglende dokumentation på arbejdets udførelse, produktansvar, retablering af data, grov uagtsom adfærd eller bestyrelsesansvar.

Skatteguiden skal tillige oplyse, at den samlede forsikringssum maksimalt udgør kr. 10.000.000 pr. forsikringsår, og at der i dette forsikringsår er rejst krav mod Skatteguiden for i alt kr. 0, hvilket kan medføre, at den samlede forsikringssum helt eller delvist vil blive udnyttet i indeværende forsikringsår.

 

 


Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til:

Skatteguiden ApS

CVR-nr. 38531646

C/O Skatteguiden

Store Kongensgade 81D

1264,København K

E-mail: [email protected]

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:


   

 

 

 

 


Bestilt følgende dato:

Modtaget følgende dato:

Forbrugerens navn:

Forbrugerens adresse:

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato: