fbpx

Persondatapolitik for brugere af Skatteguidens app

Senest opdateret 23.04.2024

Skatteguiden ApS (herefter ”Skatteguiden”, ”vi”, ”vores”, ”os”) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager om dig, når du benytter dig af vores app og dertil hørende services, tjenesteydelser og produkter (herefter ”services”). Denne persondatapolitik indeholder den information om vores behandling, som vi er forpligtet til at give dig ifølge lovgivningen. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i denne politik.

1. Formål med behandlingen af personoplysningerne

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering og administration: Data behandles med henblik på at levere vores app til dig, herunder oprette dig som bruger af vores app, administrere din bruger, bekræfte din identitet mv.
 • Entydig identifikation via CPR-nr.: data behandles med henblik på entydig identifikation af dig.
 • Levering af services: På baggrund af dit samtykke tilgår vi din skattemappe (hvis du også giver adgang til denne via skat.dk) og indsamler de relevante og nødvendige skatteoplysninger i forhold til vores services. Dine data behandles herefter med det formål at levere de services, som du vælger at gøre brug af, herunder fx beregning af potentielle fradragsmuligheder, eftertjek af skatteberegninger, visning af indkomstoplysninger mv.
 • Forbedring og udvikling af vores services: dine data vil blive brugt til kvalitetsudvikling af vores app og services, herunder evaluering og løbende udvikling af bl.a. eksisterende og nye services, for at sikre, dels at appen hele tiden fungerer optimalt, dels at vores produkter imødekommer vores kunders behov.
 • Kommunikation: Dine persondata behandles med det formål at besvare konkrete henvendelser fra dig via vores chatfunktion i appen og supportere dig i relation til appen og vores produkter.
 • Markedsføring: på baggrund af dit samtykke behandles dine data og analyseres din brugeradfærd med det formål at udsende markedsføringsmateriale, som vi vurderer, er af særlig relevans for dig, fx i form af nyhedsbreve relateret til Skatteguidens services, blogindlæg, reklamer m.v fra os og tredjeparter som angivet under punkt 5.

2. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, når dit CPR-nummer er nødvendigt for vores bekræftelse af din identitet i forbindelse med henholdsvis oprettelse samt løbende administration af din bruger.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontrakt), når data er nødvendigt for vores levering af appen til dig.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 87 og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke), når dit CPR-nummer er nødvendigt for at sikre identifikation af dig.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) og artikel 9, stk. 2, litra a (samtykke), når data fra din skattemappe behandles i forbindelse med beregninger, eftertjek af beregninger, visninger af indkomstoplysninger og levering af andre valgte servicesr, og evt. videregivelse til SKAT via din skattemappe.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), når data under konkrete omstændigheder behandles for at forfølge en legitim interesse. De legitime interesser, der begrunder behandlingen kan bl.a. være forbedring og udvikling af produkter og services, besvarelse af dine henvendelser eller lignende samt analyser af brugeradfærd så vores markedsføring bliver mere relevant for vore brugere.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), når data er nødvendigt for vores fremsendelse af markedsføringsmateriale til dig. Samtykke indhentes via appen før eventuel tilmelding.

I den udstrækning vi behandler dine data på basis af et samtykke, vil dette samtykke indhentes i appen.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, som du afgiver. Såfremt du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke den behandling, som er baseret på samtykket forud for tilbagekaldelsen. Samtykke til Skatteguidens behandling af dine personoplysninger kan tilbagekaldes ved at slette din bruger hos os. Ønsker du kun at tilbagekalde samtykke til at forestå evt. indberetninger til SKAT, kan du gøre dette ved at skrive til os på [email protected].

Vi gør opmærksom på at samtykke til brug for behandling af henholdsvis dine identifikationsoplysninger (bl.a. CPR-nummer), og oplysningerne i din skattemappe, er nødvendigt for at gøre brug af vores app, herunder de services, som vi tilbyder via vores app.

3. Kategorier af personoplysninger

Brug af vores services forudsætter, at vi får adgang til din skattemappe. Skattemappen indeholder både ikke-følsomme og følsomme personoplysninger i form af forskellige skatteoplysninger, herunder årsopgørelser, forskudsopgørelser mv. Hvis du giver os rådgiverautorisation til at tilgå din skattemappe, vil vi overføre dine skatteoplysninger for de seneste 4 år til vores systemer med henblik på at kunne levere vores services til dig.

De konkrete personoplysninger, som vi behandler om dig, for at kunne levere vores services til dig, er

 • Navn
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Skatte- og økonomiske forhold samt andre oplysninger, herunder indkomstoplysninger, gæld og låneoplysninger, oplysninger om ejerskab, herunder i bolig og aktier, oplysninger om pensionsforhold, oplysninger om familieforhold og oplysninger om bidrag (hustru- og/eller børne), oplysninger om fradrag, og oplysninger om evt. modtagelse af sociale ydelser
 • Oplysninger om din kommunikation med os (fx via chatfunktionen)

4. Kilder

Skatteguiden indsamler personoplysningerne via din skattemappe hos SKAT, når du opretter dig som bruger, og når du via tast-selv funktionen på SKATs hjemmeside giver os tilladelse (rådgiverautorisation) til at tilgå oplysningerne i din skattemappe. Vi kan således ikke se dine skatteoplysninger, før du selv aktivt giver os adgang hertil. Når vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig eller din skattemappe på basis af dit samtykke, giver du os personoplysningerne frivilligt. Ønsker du ikke at give os tilladelse til at tilgå oplysningerne i din skattemappe, er vi ikke i stand til at varetage de konkrete formål, der er anført ovenfor. Dette indebærer, at du ikke kan benytte dig af vores app og services.

Når du bruger vores digitale tjenester, indsamler vi oplysninger om dig, herunder

 • Tekniske oplysninger om enheden, dvs. operativsystemet, browserversion, IP-adresse og entydige indikatorer. * Tekniske oplysninger om din enhed giver os blandt andet mulighed for at optimere visningen af vores tjenester til den enhed, som du benytter.
 • Oplysninger om brug af digitale tilbud. Når du besøger vores app, gemmer vi oplysninger om dine besøg, så vi kan tilpasse indhold og markedsføring til dig, men også for at begrænse misbrug af vores tjenester.
 • Vi bruger også persondata baseret på det indhold, du har set i vores apps, samt din interaktion med indholdet, for at tilføje dig til grupper med lignende interesser og præferencer. Nogle gange bruger vi data om dine interesser eller demografiske oplysninger, som nogle af vores globale tredjeparter har indsamlet fra dig online, for at tilføje dig til disse grupper.
 • Oplysninger fra andre kilder. Vi kan modtage oplysninger fra andre kilder såsom måleværktøjer og samarbejdspartnere, der hjælper os med at forstå adfærden på vores tjenester eller med at forbedre vores digitale tilbud.
 • For at holde vores databaser opdaterede og for at levere de mest relevante oplevelser og indhold kan vi udlede eller generere oplysninger baseret på de oplysninger, vi indsamler, eller kombinere oplysninger fra dig med oplysninger fra tredjepartskilder (Se punkt 5). Vi kan også udlede, generere eller indsamle og modtage oplysninger fra tredjeparter, herunder samarbejdspartnere, og fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på formål, der inkluderer at registrere, forhindre eller på anden måde adressere svindel, bedrageri eller ulovlig aktivitet, misbrug af vores tjenester og softwareprogrammer, sikkerhedsmæssige eller tekniske aspekter, samt for at beskytte mod skade på rettigheder, ejendom eller sikkerhed tilhørende os.

5. Brug af databehandlere og overførsel af personoplysninger

Skatteguiden benytter sig af forskellige, eksterne leverandører (databehandlere) til at drive appen og overlader derfor personoplysninger til disse serviceudbydere. Det hjælper os med at drive vores forretning ved at behandle personlige oplysninger på vegne af os til de formål, der er angivet nedenfor.

Sådanne virksomheder omfatter:

 • Udbydere af kundesupporttjenester og chatbots.
 • Partnere inden for teknologier, der viser meningsfuld indsigt i en besøgendes oplevelse.
 • Udbydere af analyseteknologier, der optager og analyserer din interaktion med vores app for at hjælpe os med at forbedre din oplevelse.
 • Udbydere af teknologier med kunstig intelligens, der registrerer og analyserer dit indhold eller din kommunikation.
 • Betalingsbehandlingstjenester.
 • Bedrageriovervågning og -forebyggelse samt opdagelse og forebyggelse af vildledende eller ulovlig aktivitet eller misbrug af vores tjenester og software,
 • E-mail, sociale medier og andre marketingplatforme og tjenesteudbydere og hostingtjenester. Vi samarbejder med udvalgte sociale medier, der indsamler og behandler almindelige persondata som emailadresser, navn og brugernavn etc. for at give dig en bedre oplevelse som bruger, herunder at vise dig relevante reklamer. Du kan læse mere hos vores samarbejdspartnere om, hvilke persondata de indsamler og behandler, samt hvordan du kan fravælge eller begrænse brugen her:

Skatteguiden sikrer inden overladelse af personoplysninger til en databehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til databeskyttelsesforordningens krav.

Skatteguiden overfører primært personoplysninger til databehandlereetableret inden for EU/EØS, og i kun begrænset omfang til databehandlere etableret uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, sikrer Skatteguiden et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Overførsel kan fx ske på basis af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan tilgå standarddokumentet på Kommissionens hjemmeside og/eller få udleveret en kopi af det relevante overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til os.

6. Videregivelse til SKAT

Hvis du samtykker til det, vil Skatteguiden som led i levering af sine services forestå evt. indberetninger til SKAT via din skattemappe med henblik på en opdatering af dine skatteoplysninger. Oplysningerne videregives kun til SKAT, såfremt du giver dit samtykke hertil i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

7. Sikkerheden for dine personoplysninger

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske kontroller for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret behandling samt mod utilsigtet tab, beskadigelse eller destruktion.

8. Sletning og opbevaring af personoplysninger

Skatteguiden behandler dine personoplysninger, så længe du er oprettet som bruger i vores system. Hertil opbevarer vi dine personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at opfylde de i denne politik anførte formål og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Eventuelle beregninger og indberetninger, som Skatteguiden udarbejder som led i sine services, opbevares i en periode på 5 år efter udarbejdelse.

Hvis du ikke har været logget ind på din profil gennem app’en i en periode på 5 år, sletter vi din bruger og dine oplysninger. Undtaget herfra er tilfælde, hvor vi tidligere har indberettet fradrag på dine vegne. I så fald vil din bruger og oplysninger først blive slettet, når det seneste kravs forældelsesfrist udløber.

Hvis du blot har været oprettet som bruger i vores app og ønsker at afmelde dig igen, vil vi – på anmodning fra dig – som udgangspunkt slette dine oplysninger snarest muligt og senest 30 dage efter modtagelse af din anmodning i henhold til databeskyttelsesforordningen.

9. Dine rettigheder

Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte og ufyldestgørende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset behandling af personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Skatteguiden. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger via ovenstående link.

10. Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må Skatteguiden ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har ligeledes til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til brug for markedsføring, herunder gøre indsigelse mod profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling til brug for direkte markedsføring, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger til dette formål.

11. Ændringer til denne politik

Vi ændrer denne persondatapolitik fra tid til anden uden forudgående varsel til dig for at afspejle ændringer i vores informationspraksis, love osv. Vi vil offentliggøre en meddelelse i vores kommunikationskanaler for at informere dig om væsentlige ændringer og har en 'sidst opdateret' dato øverst i persondatapolitikken. Brugen af ​​appen eller vores tjenester efter opdateringen udgør din accept af den reviderede politik.

12. Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skatteguiden ApS
Store Kongensgade 81D
1264 København K
CVR-nr.: 38531646
E-mailadresse: [email protected]

Kontaktinformationer – DPO:
E-mailadresse: [email protected]

Pin It on Pinterest