fbpx

Persondatapolitik for hjemmesidebesøgende

Senest opdateret 23.04.2024

Når du besøger vores hjemmeside, www.skatteguiden.dk, indsamler og behandler Skatteguiden ApS (herefter ”Skatteguiden”, ”vi”, ”vores”, ”os”) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatapolitik beskriver vi en række forhold omkring vores behandling af personoplysninger, som vi har pligt til at give ifølge lovgivningen. For så vidt angår brugen af cookies, cookieindstillinger og tilbagekaldelse af samtykke til cookies, kan du læse mere herom i vores cookiepolitik.

1. Formål med behandlingen af personoplysningerne

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kommunikation: dine persondata behandles med det formål at besvare konkrete henvendelser fra dig, hvis du kontakter os, og supportere dig i relation til hjemmesiden og vores services/produkter.

2. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), når data under konkrete omstændigheder behandles for at forfølge en legitim interesse. De legitime interesser, der begrunder behandlingen kan bl.a. være forbedring og udvikling af produkter og services, besvarelse af dine henvendelser eller lignende samt analyser af brugeradfærd, så vores markedsføring bliver mere relevant for vores brugere.

Hvor vi er afhængige af cookies til at indsamle personlige oplysninger, bedes du se vores cookiepolitik for information om cookies, og hvordan du administrerer dine cookie-valg.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, som hjemmesidebesøgende:

 • Det data, du sender os direkte i vores chatfunktion eller på anden måde sender til os via vores kontaktoplysninger.

4. Kilder og frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig gennem din brug af hjemmesiden eller gennem cookies på basis af dit samtykke, giver du os oplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage de konkrete formål, der er anført nedenfor.

Når du bruger vores digitale tjenester, indsamler vi oplysninger om dig, herunder

 • Tekniske oplysninger om enheden, dvs. operativsystemet, browserversion, IP-adresse, cookies og entydige indikatorer. Tekniske oplysninger om din enhed giver os blandt andet mulighed for at optimere visningen af vores tjenester til den enhed, som du benytter.

 • Oplysninger om brug af digitale tilbud. Når du besøger vores websider, gemmer vi oplysninger om dine besøg, så vi kan tilpasse indhold og markedsføring til dig, men også for at begrænse misbrug af vores tjenester.

 • Vi bruger også persondata baseret på det indhold, du har set på vores hjemmesider og apps, samt din interaktion med indholdet, for at tilføje dig til grupper med lignende interesser og præferencer. Nogle gange bruger vi data om dine interesser eller demografiske oplysninger, som nogle af vores globale tredjeparter har indsamlet fra dig online, for at tilføje dig til disse grupper. Dette kan ske gennem cookies og andre lignende teknologier. Se venligst vores cookiepolitik for mere information om, hvordan vi bruger cookies.

 • Oplysninger fra andre kilder. Vi kan modtage oplysninger fra andre kilder såsom måleværktøjer og samarbejdspartnere, der hjælper os med at forstå adfærden på vores tjenester eller med at forbedre vores digitale tilbud.

 • For at holde vores databaser opdaterede og for at levere de mest relevante oplevelser og indhold kan vi udlede eller generere oplysninger baseret på de oplysninger, vi indsamler, eller kombinere oplysninger fra dig med oplysninger fra tredjepartskilder. Vi kan også udlede, generere eller indsamle og modtage oplysninger fra tredjeparter, herunder samarbejdspartnere, og fra offentligt tilgængelige kilder med henblik på formål, der inkluderer at registrere, forhindre eller på anden måde adressere svindel, bedrageri eller ulovlig aktivitet, misbrug af vores tjenester og softwareprogrammer, sikkerhedsmæssige eller tekniske aspekter, samt for at beskytte mod skade på rettigheder, ejendom eller sikkerhed tilhørende os.

5. Brug af databehandlere

Skatteguiden benytter sig af forskellige, eksterne leverandører (databehandlere) til at drive appen og overlader derfor personoplysninger til disse serviceudbydere, der hjælper os med at drive vores forretning ved at behandle personlige oplysninger på vegne af os til de formål, der er angivet nedenfor.

Videregivelse af oplysningerne vil ske på basis af en konkret vurdering, for eksempel hvis det er nødvendigt for os at forfølge vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), eller hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Sådanne virksomheder omfatter

 • Udbydere af kundesupporttjenester og chatbots.
 • Partnere inden for teknologier, der viser meningsfuld indsigt i en besøgendes oplevelse.
 • Udbydere af analyseteknologier, der optager og analyserer din interaktion med vores websteder for at hjælpe os med at forbedre din oplevelse.
 • Udbydere af teknologier med kunstig intelligens, der registrerer og analyserer dit indhold eller din kommunikation.
 • Betalingsbehandlingstjenester.
 • Bedrageriovervågning og -forebyggelse samt opdagelse og forebyggelse af vildledende eller ulovlig aktivitet eller misbrug af vores tjenester og software.
 • E-mail, sociale medier og andre marketingplatforme, tjenesteudbydere og hostingtjenester.

Skatteguiden sikrer inden overladelse af personoplysninger til en databehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til databeskyttelsesforordningens krav.

6. Videregivelse til tredjeparter og overførsel af personoplysninger

Skatteguiden videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger til tredjeparter. Videregivelse af oplysningerne vil ske på basis af en konkret vurdering, for eksempel hvis det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), eller hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Skatteguiden overfører primært personoplysninger til tredjeparter (databehandlere) etableret inden for EU/EØS, og i kun begrænset omfang til databehandlere etableret uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, sikrer Skatteguiden et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Overførsel kan fx ske på basis af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan tilgå standarddokumentet på Kommissionens hjemmeside og/eller få udleveret en kopi af det relevante overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til os.

7. Sikkerheden for dine personoplysninger

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske kontroller for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret behandling samt mod utilsigtet tab, beskadigelse eller destruktion.

8. Sletning og opbevaring af personoplysninger

Skatteguiden behandler dine personoplysninger, så længe du er oprettet som bruger i vores system. Hertil opbevarer vi dine personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at opfylde de i denne politik anførte formål og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Vi sletter personoplysningerne, når disse ikke længere er nødvendige for, at vi kan forfølge de formål, som oplysningerne er indhentet til brug for.

9. Dine rettigheder Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset behandling af personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Skatteguiden. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger via ovenstående link.

10. Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser eller offentlige interesser, som angivet ovenfor. Skatteguiden må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Skatteguiden påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse, hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering., i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

11. Ændringer til denne politik

Vi ændrer denne persondatapolitik fra tid til anden uden forudgående varsel til dig for at afspejle ændringer i vores informationspraksis, love osv. Vi vil offentliggøre en meddelelse i vores kommunikationskanaler for at informere dig om væsentlige ændringer og har en 'sidst opdateret' dato øverst i persondatapolitikken. Brugen af ​​hjemmesiden og nogen af vores tjenester efter opdateringen udgør din accept af den reviderede politik.

12. Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skatteguiden ApS
Store Kongensgade 81D
1264 København K
CVR-nr.: 38531646
E-mail-adresse: [email protected]

Kontaktinformationer – DPO:
E-mailadresse: [email protected]

Pin It on Pinterest