fbpx

Persondatapolitik for hjemmesidebesøgende

Gældende fra 25. september 2023

Når du besøger vores hjemmeside, www.skatteguiden.dk, indsamler og behandler Skatteguiden ApS (herefter ”Skatteguiden”, ”vi”, ”vores”, ”os”) som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatapolitik beskriver vi en række forhold omkring vores behandling af personoplysninger, som vi har pligt til at give ifølge lovgivningen. For så vidt angår brugen af cookies, cookieindstillinger og tilbagekaldelse af samtykke til cookies, kan du læse mere herom i vores cookiepolitik.

1. Formål med behandlingen af personoplysningerne
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Kommunikation: data behandles med det formål at besvare konkrete henvendelser fra dig, hvis du kontakter os, og supportere dig i relation til hjemmesiden og vores services/produkter.

2. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysningerne
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), når data behandles for at forfølge konkrete legitime interesser, herunder besvare henvendelser fra dig via chat-funktionen.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger om dig, som hjemmesidebesøgende:

  • Det data, du sender os direkte i vores chatfunktion eller på anden måde sender til os via vores kontaktoplysninger.

4. Kilder og frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig gennem din brug af hjemmeside eller gennem cookies på basis af dit samtykke, giver du os oplysningerne frivilligt.

Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage de konkrete formål, der er anført ovenfor.

5. Brug af databehandlere
Skatteguiden benytter sig af forskellige, eksterne leverandører og tredjeparter (databehandlere) til at drive hjemmesiden og overlader derfor personoplysningerne til disse. Skatteguiden sikrer inden overladelse af personoplysninger til en databehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til databeskyttelsesforordningens krav.

6. Videregivelse til tredjeparter og overførsel af personoplysninger
Skatteguiden videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger til tredjeparter. Videregivelse af oplysningerne vil ske på basis af en konkret vurdering, for eksempel hvis det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), eller hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Skatteguiden overfører primært personoplysninger til tredjeparter (databehandlere) etableret inden for EU/EØS, og i kun begrænset omfang til databehandlere etableret uden for EU/EØS. I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til databehandlere uden for EU/EØS, sikrer Skatteguiden et lovligt overførselsgrundlag i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Overførsel kan fx ske på basis af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan tilgå standarddokumentet på Kommissionens hjemmeside og/eller få udleveret en kopi af det relevante overførselsgrundlag ved at rette henvendelse til os.

7. Sletning og opbevaring af personoplysninger
Vi sletter personoplysningerne, når disse ikke længere er nødvendige for, at vi kan forfølge de formål, som oplysningerne er indhentet til brug for.

8. Dine rettigheder
Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysningerne
  • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
  • Retten til at få slettet personoplysningerne
  • Retten til at få begrænset behandling af personoplysningerne
  • Retten til dataportabilitet

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Skatteguiden. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger via ovenstående link.

Ret til indsigelse
Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser eller offentlige interesser, som angivet ovenfor. Skatteguiden må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Skatteguiden påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse, hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføringsformål, herunder profilering., i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

9. Kontakt os
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Skatteguiden ApS
Store Kongensgade 81D
1264 København K
CVR-nr.: 38531646
E-mail-adresse: info@skatteguiden.dk

Kontaktinformationer – DPO:
E-mailadresse: rdb@skatteguiden.dk

Pin It on Pinterest